Fjörður Islandshesteforening

Udvalg

 
Pr. 1. januar 2018 skal betalingsgebyr og betalingskortgebyr inkl. i deltagerprisen. Det betyder, at vi fremover skal medtage de to gebyrer i prisfastsættelsen af de forskellige arrangementer, hvortil vi anvender SPORTI. Mail fra SPORTI sendes til alle udvalg i Fjørdur, heri fremgår prisen på de forskellige gebyrer.
 
 
Herunder kan du se, hvem der sidder i hvilke udvalg.
 
AKTIVITETSUDVALG
Pia Pedersen og Karina Jensen

STÆVNEUDVALG:
Trine Pilgaard, Anne Marie Svendsen og Julie Sørensen
 
HJEMMESIDE:
Mette Damm Bak mdbbh14@gmail.com
Hvis du skal have noget på hjemmesiden, skal det sendes til ovenstående mailadr. i god tid.