Fjörður Islandshesteforening

Bestyrelse

 

FORMAND
Karina Jensen
51966199, kjens@live.dk
 
NÆSTFORMAND
Julie Sørensen
 
KASSÈR
Carl Aage Jørgensen
Solvangs Allé 7 - 7800 Skive
carudbeck@gmail.com
21152915
  
SEKRETÆR
Anne Marie Svendsen
 
MEDLEM
Trine Pilgaard
 
SUPPLEANT
1. Liselotte
2. Pia Pedersen
 
REVISOR
Søren Lykke Bak, mdbbh14@gmail.com
 
REVISOR SUPPLEANT
Anne Kopp